Дижитал компани шийдэл нь аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулж үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаг хугацаа зардал хэмнэх зорилготой цогц шийдэл юм. Энэхүү шийдлийн тусламжтайгаа байгууллагууд орон зай үл хамаарсан орчинд технологийн тусламжтайгаар өөрийн үйл ажиллагааг автоматжуулж, бүтээмжээ нэмэгдүүлэхээс гадна түвшин түвшинд дата өгөгдөл үүсгэж түүнийг ашиглан нэгдсэн дашбоард бүтээж өгөгдөл дээр суурилсан ухаалаг шийдвэр гаргах боломжыг авч чадна.

Бид альваа байгууллагын онцлог шинж, үйл ажиллаагаанд зориулан суурь болон нэмэлт системүүдийг санал болгох боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
FAV-428×428-1
Untitled-1
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах