Нэгдсэн нэг удирдлага, хяналт, бодлого. Үйл ажиллагаа, өгөгдлүүдийн нэгдсэн сан.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
2-2
nexus-1024×307-1
 • Бусад төрлийн программ хангамжуудтай бүрэн интеграцлагдах
 • Баг хамтын ажиллагаа
 • Нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалт
 • Нэгдмэл мэдээллийн сан
 • NEXUS-ийг бид ORIGIN болон BEYOND бүтээгдэхүүн хэрэглэгчиддээ үнэ төлбөргүй санал болгож байгаа.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах