Гэрээ төлөвлөлт, хяналтын нэгдсэн платформ

Энэхүү програм нь байгууллагын гадаад, дотоод бүх үйл ажиллагаанд шаардлагатай гэрээг төлөвлөх, хянуулах, батлуулах, загвар үүсгэх, гэрээний алданги төлбөр тооцоолох, хугацаагаар сануулах, сунгах, хаах, тайлан мэдээ авах гэх мэт бүх үйлдлийг эхнээс нь төгсгөл хүртэл эмх цэгцтэйгээр удирдах боломжийг олгодог.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
340846710_602816525064049_4650827165759172049_n
GB1
GB2
GB3
GB4
GB5
 • Онцлог-1 Төлөвлөлт
 • Гэрээг стандартын дагуу боловсруулах, хянуулахаар болон батлуулахаар илгээх, засварлах, батлах, санал өгөх, файл хавсаргах, загвар хадгалах
 • Онцлог-2 Гэрээ бүртгэл
 • Гэрээ төлөвлөлтөөс батлагдсан гэрээг автоматаар бүртгэх, гэрээний үүргийг хугацаагаар сануулах, сунгах, хаах, архивлах, тайлан мэдээ авах
 • Онцлог-3 Бусад функц
 • Харилцагчийн нэгдсэн сан үүсгэх, гэрээний нэр, дугаар, дүн, харилцагч, төлвөөр хайлт хийх, дашборд хэлбэрээр харах, хянах
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN