Багийн ажиллагааг дэмжинэ

Олон нийт програм нь байгууллагын дундын зар мэдээг хормын дотор түгээх, санал асуулга явуулах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, байгууллагын дундын файл хуваалцах, хадгалах, нийтийн зургийн санг үүсгэх гэх мэт хамт олны багийн ажиллагаа, мэдээлэл солилцоонд дэмжлэг үзүүлнэ.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
ON1
ON2
ON3
ON4
ON5
 • Зар мэдээ
 • Санал асуулга
 • Хэлэлцүүлэг
 • Файлын сан
 • Зургийн цомог
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах