Байгууллагын нийтийн өмч болон үйлчилгээг нэг урсгалаар захиалах, хянах боломжийг олгоно.

Байгууллагын албаны тээврийн хэрэгсэл, хурлын өрөө, мэдээлэл технологийн үйлчилгээ, эмчийн үзлэг, уулзалтын цагийг гэх мэт бүх албан хаагчдад хамааралтай хөрөнгө болон үйлчилгээг бүртгэлжүүлэх, тэдгээрийг ашиглах, үйлчилгээ авах цагийн зөв зохион байгуулалтад оруулах, автоматжуулах, давхцлыг арилгах, үйл ажиллагааны хяналтыг сайжруулах боломжийг олгоно.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
348430087_610677907664515_4051474896741910000_n
7
8
5
6
 • Онцлог-1 Машин захиалга
 • Байгууллагын дотоод хэрэгцээний автомашинуудыг бүртгэлжүүлэх, хуваарилалт болон ашиглалт зөв зохион байгуулах, тайлан авах, замын хуудас тооцоход шаардлагатай бүртгэлийг харах
 • Онцлог-2 Өрөө захиалга
 • Бүх төрлийн хурлын өрөөг бүртгэлжүүлэх, хурлын өрөөний ачаалал болон ашиглалтын тайлан авах, хурлын давхцлыг бууруулах
 • Онцлог-3 Эмчийн үзлэг
 • Байгууллагын дотоод болон байнгын эмчийн үзлэгүүдийг ангилан бүртгэх, үзлэгийн цагийг урьдчилан захиалах, тайлан авах
 • Онцлог-4 МТ үйлчилгээ захиалга
 • Мэдээлэл технологи хариуцсан ажилтны ажлын цагийн хувиарлалтыг сайжруулах, МТ үйлчилгээг урьдчилан төлөвлөх, тайлан авах
 • Онцлог-5 Уулзалтын цаг захиалга
 • Байгууллагын албан хаагчидтай хэрэглэгч, харилцагч уулзах цагийн хүсэлтийг хурлын өрөөний захиалга болон тухайн албан хаагчийн уулзалтын сул цагийг тааруулан илгээх, батлах, бүртгэлжүүлэх, уулзалтыг төлөвлөх, тайлан авах
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах