Геологийн хайгуулын ажил, ордын нөөцийн тооцоо, загварчлал хийхэд зориулсан цогц шийдэл.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
Origin-1024×307-1
 • -Хайгуулын цооногийн өгөгдөл боловсруулах
 • -Хүдрийн биетийн карказан загварчлал хийх
 • -Нүүрс болон давхарга хэлбэрийн ордын загварчлал хийх
 • -IMPLICIT MODELLING буюу Төсөөлсөн загварчлал хийх
 • -Статистик болон геостатистик шинжилгээ, блок моделийн загварчлал зэрэг геологийн бүх үе шатны ажилд хэрэглэгдэнэ.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN