Энгүй Шийдэл ХХК нь E=mc2 тоон гарын үсгийн хэрэглээний цогц систем, цахим сервис үйлчилгээг танилцуулж байна. Цахим шилжилтийн суурь болсон тоон гарын үсгийн хэрэглээг олон нийт нээлттэй ашиглах боломж олгосон E=mc2 систем, сервис нь бүх төрлийн тоон гарын үсгийг бүх төрлийн үйлдлийн систем дээр ашиглах боломжыг бүрдүүлсэн. Мөн манай сервис үйлчилгээг өөрийн систэмтэй интеграци хийн ашиглах боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Screenshot-from-2023-05-16-15-11-21-2
 • Олон улсын стандартад нийцсэн
 • Хэрэглэхэд хялбар
 • Бүх төрлийн тоон гарын үсэгтэй ажиллана
 • Бүх төрлийн үйлдлийн систем дээр ажиллана
 • Сервисийн түвшинд интеграци хийх боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах