Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн алдаа шалгах программ

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
business.mn-bolorspell-poster
 • Виндоус үйлдлийн системтэй бүх компьютер дээр ажиллана
 • Microsoft Office-ийн бүх стандарт программуудтай зохицон ажиллана (Word, excel, powerpoint)
 • Зөв бичих дүрэм бүрэн эхээрээ агуулагдсан
 • Дүрмийн тайлбар тольтой
 • Орчуулгын “Болор толь”-ийг ворд дотроо ашиглах боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN