Сургалт, cудалгааны систем /хүний нөөцийн 360 судалгаа/

Танай байгууллагад дотоод онлайн сургалт, судалгааны хэрэгцээ шаардлага гарсан уу. Тэгвэл манайх яг тохирсон програм хангамжийн үйлчилгээг санал болгож байна. Ажилтан өөрийн эрхээр орж сургалт үзэх, шалгалт өгөх мөн оноосон судалгааг бөглөх боломжтой. Тухайн сургалт, судалгааны нэгдсэн тайлан, дашбоард гархаас гадна тухайн байгууллагын хүсэлтээр нэмэлт өөрчлөлт хийх боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
sssss-1
ssssssssssss
ssssssssssssssssssss
 • ERP болон бусад системтэй integration хийх
 • Нууцлал хамгаалалт, эрхийн тохиргоо
 • Судалгааны явц харах, мэдээлэл илгээх
 • Зөвхөн дотоод сүлжээнд болон гадаад сүлжээн ажиллах тохиргоо
 • Үзэлт, хандалтын тоон үзүүлэлт
 • Нэгдсэн тайлан, дашбоард
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах