Авто засварын дотоод захиалга удирдлагын систем.

Систем бол цаг хугацаа хөрөнгө мөнгөө хэмнэх боломж. Харин энэ боломжийг дийлэнх байгууллагуудын хувьд суралцах зүйл хэт ихтэй тул бүрэн ашиглаж чадахгүй байдал үүсэж байдаг.

Түүнчлэн программ хөгжүүлэгч байгууллагуудын хувьд хэт өндөр үнэтэй үйлчилгээ санал болгож буй тул систем ашиглахаас татгалздаг. Ингэснээр нөгөө л байдаг хуучин арга барилаар дотоод ажил “Эксел” дээр явагдсаар байгууллагууд дэвших боломж болон цаг хугацааг алдсаар байдаг.

Тиймээс бид Систем ашиглах сонирхолтой байгууллагууддаа зориулсан уян хатан үнийн санал, өндөр туршлагыг санал болгож байна. Та манай системийг ашигласнаар нэг ажилтан цалинжуулах төлбөрөөр ажилчид болон засварын газраа бүтэн хяналтдаа, эмх цэгцтэй, зохион байгуулалттайгаар эрхлэх боломжтой.

Hi Car Бол Жолоочийг угтахаас үдэх хүртэлх засвар урсгалыг бүртгэлжүүлэн, ажил гүйцэтгэл, ажилтны бүтээмж болон бараа материал нөөцийг удирдах юм Мөн борлуулалтын, зардлын, гүйцэтгэлийн тайлан харах цахимаар И-Баримт шивэх боломжуудтай ба алсаас удирдаж хяналтаа сайжруулах боломжийг танд олгоно.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
Screenshot-2022-12-13-140822
nobg
HICAR
1
2
 • Захирлын гар утасны АРР
 • Ажилтны гар утасны АРР
 • Захиалгын менежерийн WEB
 • Гар утаснаас оношилгоо хийх, бараа захиалах боломжтой
 • Гар утсанд суурилсан ирц бүртгэлийн систем
 • ХАБЭА -г цахимаар шийдсэн
 • Агуулах бүртгэл (Салбар хооронд шилжүүлэх боломжтой)
 • И-Баримт цахимаар илгээх боломжтой
 • Олон төрлийн тайлан харах боломжтой
 • Харилцагчтай эргэх холбоо үүсгэх (Жолоочийн түүх хадгалах)
 • Борлуулалтын болон График тайлан
 • Ажил хуваарилалт
 • Захиалга
 • Гүйцэтгэл
 • Үнэлгээ
 • ХУР болон ДАН системд холбогдсон
 • IOS болон Android app
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах