Түрээсийн болон эзэмшлийн талбайн гэрээг удирдан зохицуулах, мөнгөн урсгалыг хянах, ашиглалтыг тооцоолох, энэ бүхнээс олон төрлийн тайланг хэзээ ч хаанаас ч танд харуулах таны цахим ажилтан.

Түрээсийн үйлчилгээ – Бүх төрлийн түрээсийн үйл ажиллагааг цахимжуулсан хянахад хялбар цогц систем юм.

Талбайн Ашиглалт тооцоо – Бүх төрлийн ашиглалтын зардал болон алданги тооцох тэдгээрийг цахимаар нэхэмжлэл илгээх сануулга давтамжтай тохируулах боломжтой.

Сөхийн автомат – Үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлтээр тооцогдох бүхий л зардлыг тусган тооцоолох чадвартай.

Зогсоолын удирдлага – Үйлчлүүлэгчийн машин нэвтрэхэд олон төрлийн хүндрэл учирч байвал зогсоолын бүрэн удирдлагыг танд өгнө.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 11-50
10
post_1
post_2
post_4
Modern-Promotion-Business-Marketing-Agency-Facebook-Post
Grey-White-Online-Business-Webinar-Facebook-Post
 • Гэрээний Удирдлага
 • Авлагын Менежмент
 • Мөнгөн Урсгал
 • Дотоод Удирдлага
 • Талбайн Удирдлага
 • Хяналтын Самбар
 • Гар утасанд таны бизнес
 • Санхүүгийн шинжилгээ
 • Мэдээллийн урсгал
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах