Каноны албан ёсны шийдэл, нийлүүлэгч бөгөөд uniFLOW принт менежмент системийг Монгол улсад нутагшуулан байгууллагуудын хэвлэх үйл ажиллагааг ухаалаг, оновчтой хяналттай болгох замаар үнэ цэнийг өгсөөр байна.

Систем нь байгууллагын хэвлэх, хувилах тоног төхөөрөмжүүдийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж удирддаг ба хэрэглэгч өөрийн хүссэн функцийг ашиглан хэмнэлт, мэдээллийн аюулгүй байдал, бүтээмж зэрэг зүйлсийг дэмжих хэрэгсэл болж өгдөг.

Программыг суулгах сервер компьютер шаардлагатай ба төхөөрөмжүүд нь дотоод сүлжээнд холбогдсон байх ёстой.
Лиценз 5 жилийн хугацаатай ба төхөөрөмжийн тооноос хамаарч үнэ бодогдоно.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
UniFlow
CMPS-UniFlow-2
 • Каноны төхөөрөмжүүдтэй 100% интеграци хийгдсэн байдаг
 • Төхөөрөмжийн хэвлэлтийн тайланг нэгдсэн байдлаар харуулдаг
 • Төхөөрөмж рүү нууц пин код болон ажлын үнэмлэхээр нэвтрэх боломж
 • Төхөөрөмжөөр Secure Print хийх боломж
 • Э-мэйл болон Клауд руу скан хийх боломж
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN