Систем нь байгууллагын хэвлэх хувилах тоног төхөөрөмжүүдийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж удирддаг ба хэрэглэгч өөрийн хүссэн функцийг ашиглан хэмнэлт, мэдээллийн аюулгүй байдал, бүтээмж зэрэг зүйлсийг дэмжих хэрэгсэл болж өгдөг.

Төхөөрөмжийн тоо болон subscription хийх хугацаанаас хамаарч үнэ гарна

Ашиглаж буй Canon брэндийн хувилах төхөөрөмж нь uniFlow Online дэмждэг байх шаардлагатай

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
UniFlow-Online
CMPS-UniFlow-Online-2
 • Каноны төхөөрөмжүүдтэй 100% интеграци хийгдсэн
 • Төхөөрөмжийн хэвлэлтийн тайланг нэгдсэн байдлаар харуулна
 • Төхөөрөмж рүү нууц пин код болон ажлын үнэмлэхээр нэвтрэх боломж
 • Төхөөрөмжөөр Secure Print хийх боломж
 • Имэйл болон Клауд руу скан хийх боломж
 • Ашиглаж буй Canon брэндийн хувилах төхөөрөмж нь шаардлага хангасан байх
 • Програм суулгахад нэмэлт төхөөрөмж шаардлагагүй
 • Төхөөрөмж интернэтэд холбогдсон байх
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN