Автомат хамгаалалтаар гол аюул, халдлагуудад дүн шинжилгээ хийх зорилготой төвлөрсөн аюулгүй байдлын систем

Bitdefender GravityZone Элит нь танай компанид өндөр хурд болон оновчтой ажиллагааны тусламжтайгаар бүхий л түвшний цахим халдлага, вирус, эрсдлээс хамгаалах боломжийг санал болгож байна. Дэвшилтэт хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи, хэрэглэгчдийн зан байдлын шинжилгээ, системийн гадны өөрчлөлтөөс хамгаалах бүтэц зэрэг дэвшилтэт технологиудын үндсэн суурь дээр бүтсэн, олон шатлалт хамгаалалтын найдвартай ажиллагаатай Элит багц нь ижил төрлийн аюулгүй байдлын шийдлүүдээс хол давуу гэдгээ баталсаар байгаа юм. GravityZone Элит-д:

– Хэрэглэгчдийн компьютер бусад төхөөрөмжид тохирох дэлхийд тэргүүлэх хамгийн үр дүнтэй цахим хамгаалалт бөгөөд халдлага буюу вирусээс хамгаалах шинжилгээний байгууллагуудаас тогтмол өндөр оноо авч байна.
– Хэрэглэгчдийн компьютер бусад төхөөрөмжийн нэгдсэн шинжилгээ байнгын ажиллагаатай компьютер шалгах функц нь ямар нэгэн эрсдэл, буруу тохиргоо зэргийг илрүүлж гадны халдлагад өртөх магадлалыг бууруулах зөвлөмжүүд тогтмол хүргэнэ
– Нэг цонхны удирдлага бол контентийн хяналт, програм хангамжийн хяналт, галт хана, нууцлал болон системийн шинэчлэлтийн удирдлага гэх мэт бүх боломжийг нэг дороос удирдах боломжтой цэс юм
– Сонголтоор нэмж болох системийн Шинэчлэлтийн удирдлага, Цахим шуудангийн дэвшилтэт хамгаалалт, Мэдээллийн аюулгүй байдал нэмэлт цэсүүд нь хамгаалалтын арга хэмжээг зайнаас, богино хугацаанд үзүүлэх чадамжийг нэмэгдүүлнэ
– Бүхий л Халдлагын дийлэнх хувийг эхлэхээс нь өмнө тасалдуулах боломж нь хиймэл оюун ухаанд суурилсан техникээр дамжуулан бодит хугацаанд тогтмол шалгалт явуулж, автомат ажиллагаатай аюулгүйн шинжилгээний тусламжтай таны компьютерийг эрсдлээс хамгаална
– Виртуал, Физик сервер болон Онлайн суурилуулалт-ыг удирдах боломжтой Нэг цонхны ажиллагаа
– Сүлжээний халдлагын шинжилгээ нэмэлт цэс нь Интернэт сүлжээний статистик тоон мэдээлэлд суурилан эрсдэл учруулж болохуйц халдлагаас сэргийлэх боломжийг санал болгож байна

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН КОМПЬЮТЕР ТӨХӨӨРӨМЖИД ЧИГЛЭСЭН
ХАЛДЛАГЫН ЭСРЭГ ТАСРАЛТГҮЙ ҮРГЭЛЖЛЭХ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Системийн аюулгүйн бодлогын идэвхтэй сайжруулалтын процессыг байгууллагын хэмжээнд хангана.

Хэрэглэгчдийн төхөөрөмжийн эрсдэлийн үнэлгээ нь байгууллагад ажилтнуудынхаа компьютерийн аюулгүйн бодлогыг сайжруулах, чухлын зэргээр ангилах, үргэлжлүүлэн хянах зэрэг үйлдлийг ойлгоход хялбар байдлаар шийдэж өгсөн. Эрсдэлийн шинжилгээ онц сайн байх нь халдлагыг бууруулах хамгийн үр дүнтэй арга юм.

Нарийвчилсан шалгалт болон хариу арга хэмжээ нь таны ажлын цахим орчинд болзошгүй аюул хэрхэн ажиллагаа явуулдгийг маш тодорхой харуулах болно. MITRE дайралтын техник болон вирусыг илрүүлж цэвэрлэсэн үзүүлэлт нь тухайн халдлагат программ, бусад холбоотой вирусуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас гаргадаг. Харахад ойлгомжтой удирдамжууд нь цахим халдлагын ноцтой цоорхойнуудыг харуулснаар IT ажилтны ажлын ачааллыг хөнгөвчилнө.

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН КОМПЬЮТЕР ТӨХӨӨРӨМЖИД ТОХИРОХ ДЭЛХИЙ ДЭЭРХ ХАМГИЙН ҮР ДҮНТЭЙ ХАМГААЛАЛТЫН ШИЙДЭЛ

Нарийн бүтэцтэй буюу үл мэдэгдэх халдлага вирусын эсрэг шийдэл
18 жилийн турш Bitdefender-ийн дэлхийн зэрэглэлийн мэргэжилтнүүд, математикч, өгөгдлийн шинжээчдийн хөгжүүлсэн хамгаалалтын 30 гаруй технологи дээр суурилсан элит хамгаалалт нь одоогоор дэлхийн бүх мэдээлэл технологийн бүтээгдэхүүний 38%-ийг хамарсан лицензтэй. GravityZone Элит нь ойролцоо төрлийн аюулгүйн зориулалттай программ хангамжуудаас хол илүү бөгөөд мэдээллийн алдагдлыг зогсоох, ахисан түвшний халдлагыг эхлэхээс нь өмнө илрүүлж сэргийлэх, хуурамч дохиог доод түвшинд барих зэрэг давуу талтай.

GravitiyZone багц нь аюулгүй байдал, халдлага илрүүлэх болон оновчтой хариу үйлдлийг шинэ үеийн архитектурт суурилсан олон шатлалт хамгаалалтын технологиор дамжуулан удирдахад хялбар, нэг цонхны платформоос хянах боломж олгож байна.

GRAVITYZONE МЕНЕЖМЕНТ: БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ, ЦАР ХҮРЭЭ
120,000 хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг нэг дор хамрах чадалтай нь практик дээр батлагдсан GravityZone Удирдлагын төв нь нэг цонхноос олон тохиргоо хийх боломжтой, Эрсдэлийн шинжилгээ, Систем шинэчлэлтийн удирдлага, тайлан, мэдээллийн сангийн хамгаалалт гэх мэт цахим аюулгүй байдлын бүх бүрдэл хэсгийг багтаасан нэгдсэн удирдлагын систем юм. Bitdefender-ийн өндөр хамгаалалттай онлайн мэдээллийн төвд хадгалагддаг GravityZone-ийн аюулгүйн бодлогын менежментийн онлайн туслах нь танай байгууллагын аль ч түвшний ажилтанд тухай бүрт нь тохирох тусламжийг үзүүлнэ. Системийн дэлгэрэнгүй шаардлага үзүүлэлтийг https://www.bitdefender.com/business/enterprise-products/elite-security.html хаягаас үзнэ үү.

ГУРАВДАГЧ СИСТЕМТЭЙ ХОЛБОГДОХ БОЛОМЖТОЙ ЭКОСИСТЕМ
Илүү сайн оновчлолтой мэдээлэл хадгалах технологи, бусад цахим хамгааллын шийдлүүдтэй мөн холбогдож ажиллах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.bitdefender.com/business/enterprise-products/elite-security.html хаягаас авах буюу өөрийн байгаа Газрынхаа Bitdefender албан ёсны хамтрагчтай холбогдож авна уу.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
All-Bitdefender_GravityZone_Platform_08.22-1
ELITE
elite2
elite3
 • Дэлхийд тэргүүлэх хамгаалалт
 • Бодит хугацааны илрүүлэлт, автомат хариу үйлдлүүд
 • Халдлагын эсрэг хурдтай ажиллагаа, тогтмол шалгалт, илрүүлэлт
 • Болзошгүй эрсдлийг аюулгүй агуулах нэгдсэн хайрцагны бодлого
 • Сэжигтэй үйлдэл илрүүлэх Нэг даралтаар хариу үйлдэл үзүүлэх
 • Эрсдэлт тохиргооны шинжилгээ
 • Аюулгүйн бодлогын автомат сайжруулал
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах