Бодит хурдны интернэтийн талаар ойлгохын тулд хэрэглэгчийн тооноос хамааран хурд хуваагдан багасдаг Shared internet-ийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь хэдий олон хэрэглэгч байна интернэтийн хурд төдий чинээ хуваагдаж багасна гэсэн үг юм.
Бодит хурдны интернэт нь энэхүү дутагдлыг арилган хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, өндөр хурдны шилэн кабелийн интернэтийг гэрээнд заасан хурдаар 24 цагийн турш тогтмол байлгадаг. Та сонгосон интернэтийн хурдаа хэнтэй ч хуваахгүй бодитоор нь хүлээн авах давуу талтай.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
2-2
 • МУ-ын 21 аймаг, 251 сум сууринд манай компанийн сүлжээ хүрсэн.
 • 24 цагийн турш монгол дахь интернэт сүлжээнд, 00:00-08:00 цаг хүртэл гадаад интернэт сүлжээнд хурдны хязгааргүй холболгдоно.
 • Шилэн кабелийн сүлжээний найдвартай дэд бүтэцтэй.
 • Интернэтийн давхар нөөц холболттой, найдвартай аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан, хөргөлт, агааржуулалт, тэжээлийн найдвартай эх үүсвэртэй, сэрвэрийн өрөөтэй.
 • Бусад төрөл бүрийн үйлчилгээ ашиглах боломжтой /Call center, IPTV, Суурин утас/
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN