МУИС-ийн R&D багийн 2017 оноос хойш судалж, хөгжүүлсэн судалгааны үр дүн дээр тулгуурлан 2021 оны 11 сард Монголын анхны “Блокчэйн”-ийг асаав. TEO Блокчэйн нь олон нийтийн болон хувийн гэсэн хоёр төрлийн блокчэйн сүлжээнээс бүрдэнэ. Хувийн сүлжээ нь төр эсвэл хувийн хэвшлийн байгууллагууд хоорондоо зөвшилцөлд хүрэн мэдээлэл хуваалцах, өгөгдлийн нууцлал болон эрхийн зохицуулалт хийх, боловсруулалтын зардал хэмнэх зорилготой энтерпрайс түвшний сүлжээ юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
6
7-1
5-1
6-1
13-1
12-1
teo-web-1-1
Teo-web-2-1
 • Онцлог 1: Хувиршгүй байдал (immutable)​
 • Онцлог 2: Шилэн (transparent)​
 • Онцлог 3: Төвлөрсөн бус, тэгш эрхтэй (decentralized)​
 • Онцлог 4: Өгөгдлийн удирдлага​
 • Онцлог 5: Сайжруулсан аюулгүй байдал, нууцлал
 • Онцлог 6: Ухаалаг гэрээ буюу нэгдмэл протокол​
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах