МУИС-ийн R&D багийн 2017 оноос хойш судалж, хөгжүүлсэн судалгааны үр дүн дээр тулгуурлан
2021 оны 11 сард Монголын анхны “Блокчэйн”-ийг асаав. TEO Блокчэйн нь олон нийтийн болон хувийн гэсэн хоёр төрлийн блокчэйн сүлжээнээс бүрдэнэ. Олон нийтийн сүлжээ нь нээлттэй өгөгдөлд суурилсан тархмал санхүүгийн бүтээгдэхүүн (defi, dApps)-ийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
7
7
5
6
13
12
teo-web-1
Teo-web-2
 • Онцлог 1: Хувиршгүй байдал (immutable)​
 • Онцлог 2: Шилэн (transparent)​
 • Онцлог 3: Төвлөрсөн бус, тэгш эрхтэй (decentralized)​
 • Онцлог 4: Өгөгдлийн удирдлага​
 • Онцлог 5: Сайжруулсан аюулгүй байдал, нууцлал
 • Онцлог 6: Ухаалаг гэрээ буюу нэгдмэл протокол​
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах