Байгууллагууд хоорондоо өгөгдлийг хувийн блокчэйн сүлжээнд солилцдог боломжийг бий болгосон B2B, G2G BaaS бүтээгдэхүүн юм. Уг үйлчилгээг Даатгалын холбоо, түүний 15 гишүүн даатгалын компаниудтай хамтран Даатгалын Мэдээллийн Санг блокчэйнд үүсгэсэн.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
MicrosoftTeams-image-9
9
10
 • Онцлог 1: Шилэн буюу ил тод
 • Онцлог 2: Төвлөрсөн бус
 • Онцлог 3: Өгөгдөл өөрчлөх боломжгүй
 • Онцлог 4: Байгууллага хоорондын процесс автоматжуулалт
 • Онцлог 5: Найдвартай байдал
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах