Аливаа программ хангамжийн захиалга, гүйцэтгэх процесс нь Бизнес шаардлагаа тодорхойлохоос эхлээд хүлээн авч баталгаажуулснаар дуусдаг ба захиалагч талын үүрэг байдаг. Тэгвэл энэ бүтэн урсгалын үе шат бүрийг чанартай байлгах нь мөн захиалагчийн үндсэн зорилго юм. Бид үйлчилгээгээрээ таны захиалсан программ хангамжийг хүлээн авч баталгаажуулах үе шатыг бүрэн хариуцах болно. Программ хангамжийн баталгаажуулалт гэдэг нь бидний хэлж, ярьж сурснаар тест хийх явдал юм. Бид 14 хүртэлх жилийн туршлагатай бөгөөд дараах тестийн төрлүүдийг санал болгож байна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
8
 • Test automation / Web UI, Mobile UI , API , Windows app /
 • Manual testing
 • Performance test
 • Functional testing
 • UI/UX testing
 • Logical testing
 • User Acceptance testing
 • Integration testing
 • Info security testing
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN