Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны систем

Сэжент систем нь мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудад тусгайлан зориулж хөгжүүлсэн систем юм. Сэжент системийг мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесийг удирддаг олон улсын сайн туршлага, ноу-хау болон Монгол улсын хууль эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн бүтээсэн

Менежмент систем нь байгууллагын бүх хэлтсийн мэдээллийн сан нэгтгэж бизнесийн үйл явцыг төвлөрүүлж автоматжуулах юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
316960853_144599455016620_4015846802033960029_n-1
 • Цагийн менежмент
 • Хүний нөөц
 • Борлуулалт, Маркетинг
 • Тайлан
 • Санхүү
 • Үйл ажиллагааны асуудал илрүүлэх, засварлах
 • Бизнесийн автоматжуулалт
 • Харилцагчийн үйлчилгээ сайжруулалт
 • Гүйцэтгэлийн хяналт
 • Санхүүгийн нэгдсэн мэдээлэл
 • Байгууллагын нэгдсэн тайлан
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах