LeaseCALC програм нь лангуу, павильон, ажлын байр зэрэг талбай түрээслүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд ашиглахад тохиромжтой бүртгэл тооцооны систем бөгөөд түрээслэгчийн түүх, түрээсийн төлбөр тооцоог бодуулах, хянах, тайлан мэдээ боловсруулах зэрэг өөрийн бизнесийн бүхий л үйл явцыг амжилттай удирдан зохион байгуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Artboard-14
LeaseCALC-1
LeaseCALC-2
 • - Түрээслэх объектоо гоо сайхан, гэр ахуй, бэлэн хувцас, оффис гэх мэтээр зориулалтаар нь ангилах, корпусаар нь бүлэглэн бүртгэх;
 • - Түрээсийн байрыг лангуу, павильоны дугаар, талбайн хэмжээ зэргээр бүртгэх бөгөөд нэмэлт тайлбар оруулах;
 • - Түрээсийн байрыг дагалдан очиж буй эд хогшлыг үнэлэн, түрээслэгч тус бүр дээр бүртгэх;
 • - Тухайн түрээслэгчээр түрээсэлж буй обьект болон түрээсийн эхлэх дуусах хугацааг бүртгэх;
 • - Түрээсийн барьцаа төлбөр, дагалдах хэрэгслийн барьцаа төлбөрийг бүртгэх бөгөөд тухайн түрээслэгчийн байршуулсан барьцаа төлбөр, буцаан олгосон дүн зэргийг огноотой нь бүртгэх;
 • - Түрээсийн төлбөрийг автоматаар бодох бөгөөд төлөлтийг бүртгэх, алданги тооцох
 • - Түрээсийн тооцооны үлдэгдэл, түрээслэгчийн авлага, өглөгийн тооцоог харах, хянах
 • - Санхүүгийн програмтай уялдан ажилладаг тул шаардлагатай мэдээллийг санхүүгийн програмдаа гүйлгээ болгон татах;
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах