CinemaCALC програм нь кино театрын үйл ажиллагаанд зориулагдсан бөгөөд билетийн бүртгэл, кассын төлбөр тооцоо болон киноны мэдээллийн сан үүсгэх, баримт хөтлөх, шаардлагатай тайлан мэдээ боловсруулах боломжтой систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Artboard-12
 • Кино театрт гарсан болон удахгүй шинээр гарах бүх киноны төрөл, жанр, студи, найруулагч, гол дүрийн жүжигчин, гарч эхлэх болон үргэлжлэх хугацаа гэх мэт дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэж мэдээллийн сан үүсгэх
 • Киноны тарифын бүртгэлд энгийн тариф, гарагийн тариф, хөнгөлөлт болон урамшууллын тариф бүртгэхээс гадна том хүн, хүүхэд тус бүрийн үнийг бүртгэх
 • Кино театрт гарч эхлэх киноны нэр, гарах хугацаа, эхлэх цаг, танхимын мэдээллийг бүртгэж кино үзвэрийн хуваарь гаргах
 • Кино театрт гарсан бүх киноны мэдээллийн хураангуй үүсгэн сар, улирал, жилээр, борлуулалтаа шүүн харах
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах