Энэхүү програм нь эмийн сан, НД-ын жороор үйлчилдэг эмийн сангийн борлуулалтад ашиглах боломжтой хэрэглэхэд энгийн, найдвартай систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Pharma-2
m-PharmaPOS-2018-1
m-PharmaPOS-2018-2
 • - Эмийг сери, тохирлын гэрчилгээний дугаар, дуусах хугацаагаар бүртгэнэ.
 • - Жижиглэн болон бөөний үнээр борлуулалт хийгдэнэ.
 • - ЭМД-ын сангаас хөнгөлөгдсөн эмийн жагсаалттай.
 • - ЭМД-ын хөнгөлөлттэй үнээр борлуулалт хийж, НД-ын сайтруу тайлан мэдээгээ илгээнэ.
 • - Эмийг бүлгээр болон бэлтгэн нийлүүлэгчээр ангилж болно.
 • - Бараа бүртгэлийн анхан шатны баримтуудыг падаан, талоноор хэвлэнэ.
 • - Барааг зээлийн нөхцлөөр худалдан авах болон борлуулж, төлөлтийг бүртгэнэ.
 • - Касс тус бүрийн програмд хийсэн үйлдлийг хянана.
 • - Эрэлт ихтэй бараа үйлчилгээний шинжилгээ, судалгааны тайлангуудтай.
 • - НӨАТУС-ийн стандарт баримт хэвлэнэ.
 • - Цахим жорын системд холбогдсон.
 • - Барааны ''Кодын нэгдсэн сан'' - тай холбогдож ажиллана.
 • - Барааны бүртгэл, баримтын жагсаалтыг xlsx файлаас татна.
 • - Нийт үнийн дүнд, хөнгөлөлт урамшуулал тооцно.
 • - Тайлан мэдээг doc, xlsx, pdf файлд хөрвүүлнэ.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN