Энэхүү програм нь бүх төрлийн бараа/ үйлчилгээ борлуулалтад ашиглах боломжтой хэрэглэхэд энгийн, найдвартай систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
mini
MiniPOS-2018-1
MiniPOS-2018-2
 • НӨАТУС, НХАТ-ын системд холбогдсон
 • Хууль журамд нийцсэн баримт хэвлэнэ
 • Байнгын үйлчлүүлэгчиддээ картын хөнгөлөлт үзүүлэх
 • Баркодгүй бараанд код өгөх
 • Барааны нэр, баркод, шошго, үнэ хэвлэх
 • Барааны үнийг өөрчилж шинэ үнэ мөрдүүлэх, үнийн архив үүсгэх
 • Төлбөрийн уян хатан нөхцлөөр борлуулалт хийх. /Бэлэн, банк, зээл, урьдчилгаа/
 • Бараанд нэмэлт тайлбар, бичих, мөн тайлбарт орсон үгээр хайх
 • Барааны лангуун дээрх байршлыг зааж бичих
 • Барааг бэлтгэн нийлүүлэгчээр ялган харах
 • Кассир тус бүрийн борлуулалтыг ялгаж харах
 • Word, Excel, PDF ... гэх мэт файл руу тайлан мэдээгээ хөрвүүлэх
 • Хэрэглэгч бүр програмд өөр өөрийн код, нууц үгээр нэвтэрнэ
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах