Энэхүү програм нь ресторан, бар, зоогийн газрын бүртгэлд зориулагдсан, үйлчлүүлэгчдийн захиалгыг авах, төлбөр тооцоог гаргах, борлуулалтын үйл явцыг хянах, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгоно.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
touch-shahsan
TouchPOS-2018-1
TouchPOS-2018-2
 • Рестораны заал, ширээний байрлалыг план зургаар илэрхийлж, кодлоно.
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ тус бүрийн зургийг бодитоор оруулж, Touch screen-ээр тооцоогоо хялбар хөтөлнө.
 • Үйлчлүүлэгчийн захиалгын хуудас тек болон гал тогооны принтерт автоматаар хувиарлагдаж очно.
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний орц найрлагад өөрчлөлт орсон тухай тэмдэглэл хөтөлнө.
 • Урьдчилсан захиалгын бүртгэл хөтөлнө. /ширээ тус бүрээр, заал сонголтоор, хүлээн авалтын гэх мэт/
 • Үйлчлүүлэгчтэй ширээ, тооцоотой ширээ нь бусад ширээнээс ялгарч харагдана.
 • НОЁН-2016 Санхүүгийн програмтай уялдан ажиллаж, өдөр тутмын баримтуудыг журнал бичилт болгоно.
 • Харилцагчтай хийсэн зээлийн тооцоо, түүх хөтлөгдөхөөс гадна зээлийн лимит тогтооно.
 • Эрэлт ихтэй бараа үйлчилгээний шинжилгээ, судалгааны тайлангуудтай.
 • Тайлангууд Drill Down холболттой тул товчоолсон, багц дүнгийн задаргаа харагдана.
 • НӨАТУС, Нийслэл хотын албан татварын системд холбогдоно.
 • Стандарт маягтын дагуу баримт, тайлан хэвлэнэ.
 • Бараа үйлчилгээний үнийг өөрчилж, шинэ үнэ мөрдүүлэх, үнийн архив үүсгэнэ.
 • Хэрэглэгч бүр програмд өөр өөрийн код, нууц үгээр нэвтэрнэ.
 • Ширээ шилжүүлэх, тооцоо салгах, нийлүүлнэ.
 • Төлбөрийн уян хатан нөхцлөөр борлуулалт хийнэ. /бэлэн, банк, зээл, урьдчилгаа/
 • Хөнгөлөлтийн картын бүртгэл тооцоолол хийнэ. /энгийн, лояалти/
 • Doc, xlsx, pdf гэх мэт файлруу тайлан мэдээгээ хөрвүүлнэ.
 • Бараа үйлчилгээний нийт үнийн дүн болон бараа тус бүрт хөнгөлөлт, урамшуулал тооцно.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN