STAN & Caucasus Edition

Хэрэглэгчийн компьютер бусад төхөөрөмжийг эрсдлээс хамгаалах, болзошгүй эрсдэлийн шинжилгээ, халдлага илрүүлэх, хариу үйлдэл үзүүлэх цогц шийдэл.
Kaspersky Total Security болон Kaspersky Internet Security нь вирус болон аюулаас хамгаалах ижил түвшний хамгаалалттай. Хортой програм болон гарын үсгийн дардас бичдэг програм илрүүлэн хаах чадвар нь програмын “Хамгаалалт / protection” таб дээр жагсаасан бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй ижил байна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 5 хүртэл
download
download-1
screen-ktsmd-01
 • Хамгаалалт: Вирус, Ransomware болон бусад хортонгуудыг блоклох
 • Чадвар: Таны компъютерт ачаалал өгөхгүй
 • Хялбарчилал: Таны цаг болон нервийг барах элдэв саадуудаас хамгаална
 • PC, Mac болон Гар утас: Таны бүх төрлийн төхөөрөмжийг хамгаална
 • Хувийн нууцлал: Таны хувийн нууцлалыг бусдаас хамгаална
 • Төлбөр: PC болон Mac дээр таны худалдан авалт, интернет гүйлгээг хянаж, хамгаална
 • Хүүхдийн хамгаалалт: РС, Мас болон Гар утаснаас интернетэд орж буй гэр бүлийн хяналт
 • Нууц үг: PC, Mac болон Гар утаснаас хандсан хандалтуудыг нууц үгийг хадгалах, сануулах, удирдах боломж
 • Файлын хамгаалалт: Таны РС дээрхи хамгийн үнэтэй файл, зураг, дууг хамгаалахад туслана
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах