Сэжигтэй гүйлгээ илрүүлэх систем

Гүйлгээг бодит цагийн горимоор олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагын /FATF/ зөвлөмж, Монгол Улсын холбогдох хууль болон байгууллагын дотоод журмын дагуу шалгах, илэрц дээр ажиллах, зохицуулагч байгууллагаруу мэдээлэх боломжтой систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
NES-1
 • Гүйлгээг бодит цагийн горимоор урьдчилж тодорхойлсон дүрмийн дагуу шалгах
 • Сэжигтэй олон гүйлгээ хийсэн харилцагчийг таних
 • Харилцагч хооронд линк шинжилгээ хийх
 • Илэрц бүр дээр авсан арга хэмжээг бүртгэлжүүлэх
 • Харилцагчийн мөнгө угаалт, терроризмийн санхүүжилт хийх эрсдэлийг үнэлэх
 • Зохицуулагч байгууллагаруу илгээх тайлан бэлтгэх
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах