NES ERP

Биллинг систем нь урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээ үзүүлэгч биллер байгууллагын хэрэглэгчдийн мэдээлэл хөтлөх, биллийн бичилт хийх, төлбөр төлөгдсөн тооцоо, хэрэглэгчийн авлага хөтлөхтэй холбоотой үйл ажиллагааг автоматжуулах систем юм. Энэхүү систем нь байгууллага бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ багцалж эсвэл хэсэгчлэн зах зээлд гаргах, маркетингийн урамшууллын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай уян хатан, өргөн боломжийг олгоно.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
NES
 • Харилцагч модуль
 • Билл модуль
 • Хэрэглэгчийн вэб програм
 • Админ модуль
 • Тайлан модуль
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах