СӨХ, Конторын удирдлагын цогц систем

Сууц өмчлөгчдийн холбоо болон Конторуудад зориулсан удирдлагын цогц программ. СӨХ, Конторын үйл ажиллагааг хялбаршуулах, оршин суугчидтай онлайнаар харилцахад зориулагдсан ухаалаг платформ. Esukh.mn нь СӨХ, Контор болон оршин суугчдыг онлайнаар шууд харилцах боломжийг нь бүрдүүлж байгаа бөгөөд үүнд төлбөр төлөх, санал хүсэлт мэдээлэх, оршин суугч СӨХ, конторын үйл ажиллагааг тодорхой түвшинд хянах, цаг алдалгүй тайлан тооцоог харах зэрэг боломжуудыг бид танд олгож байна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 6-10
16d20aa2595d3e63381e27f4e8da9635
32ed97b386835e7485e63ffcce29d75f
khangal
 • Орон сууцны сарын төлбөрийн дэлгэрэнгүй задаргааг харах, хянах
 • СӨХ-ны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг тухай бүрд нь үзэх, хянах
 • СӨХ, контор руугаа биеэр очилгүй 24 цагийн турш санал, хүсэлт, өргөдлөө албан ёсоор зурагтайгаар илгээж, шийдвэрлүүлж хариу авах
 • СӨХ, контор, харуул хамгаалалт болон хорооны цагдаа, эмнэлэг гэх мэт шаардлагатай утасны жагсаалт харах, шууд залгах
 • СӨХ-оос ирүүлсэн мэдээ зарыг шуурхай үзэх, хариу санал хүсэлт оруулах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
 • Контор руу усны тоолуурын заалтыг хялбар илгээх
 • Дурын зар мэдээллийг оруулах
 • Оршин суугаа газрынхаа ойролцоо болж буй мэдээ мэдээллийг илүү нарийвчлалтайгаар хүлээн авах
 • Орон сууцтайгаа ойр байрлах үйлчилгээний газруудын мэдээллийг авах
 • Хотхоныхоо гадна хаалт, гаражийн хаалгыг аппаараа удирдах боломжтой
 • Оршин суугчдын санал хүсэлтийг тухай бүрд нь хүлээн авч шийдвэрлэх
 • Санал, хүсэлт, гомдол мэдээллийг ангилан хадгалах
 • Зар мэдээллээ байр, орц, тоот сонгон оршин суугчдад хялбар хүргэх
 • Сар бүрийн төлбөр тооцоог автоматаар үүсгэж, нэхэмжлэл илгээн, төлбөрийн бүх сувгуудтай холбогдон төлөлтийг бүртгэх
 • Нэвтрэх эрхийн хяналтын системээр дамжуулан хотхон доторх хөдөлгөөний хяналт, аюулгүй байдлыг хангах
 • Хотхоны дотоод журам, үнэ тариф, байнга ашигладаг утасны мэдээллийг байршуулах
 • СӨХ-ны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн мэдээллийг зураг, тайлбартайгаар оршин суугчдад хүргэх
 • Тухайн хотхонд байр түрээслэгчид, автомашин эсвэл авто зогсоол эзэмшигчдийн мэдээллийг нэгтгэн харуулах боломж
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN