Cloud fintech систем нь орчин үеийн зээлийн скоринг болон банкны системтэй интеграци хийгдсэн финтекийн чиглэлээр үйл ажилгаа явуулж байгаа шинээр финтекийн салбарт орж ирж байгаа ААН-уудад зориулсан цогц систем юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
banner3
banner-2-1
banner1
 • Онлайн зээл
 • Зээлийн менежмент
 • CRM - Харилцагчийн модуль
 • Тайлан
 • Дотоод аудит
 • Харилцагчийн судалгаа
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Ажилтаны хяналт
 • Захирлын нэгдсэн хяналт, тайлан
 • Депозит
 • Бонус урамшуулал
 • ХУР
 • ДАН
 • CallPro
 • MessagePro
 • СЗХ - FRC
 • Банкны Corporate Gateway
 • Тогтмол нэмэлт хөгжүүлэлт
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах