TUSS D+ ажлын удирдлагын платформыг ТУС Солюшн ХХК-ийн инженерүүд системийн инженерчлэлийн арга аргачлалд суурилан хөгжүүлж, зах зээлд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Та манай бүтээгдэхүүнийг ашигласнаар байгууллагын үйл ажиллагаагаа цахимжуулахаас гадна ISO 9001:2015 Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо, чанарын удирдлагын стандартыг үр дүнтэйгээр байгууллагадаа нэвтрүүлэх боломжтой. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг өдгөө бизнесийн, төрийн, төрийн бус, стартап зэрэг 100 гаруй байгууллага хэрэглэж байна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
unnamed-1
 • Цэгцтэй сэтгэлгээнд суурилан боловсруулагдсан дижитал шийдлүүд
 • Модулиудыг өөрт тохируулан, угсрах шийдлүүд
 • Ажлыг төлөвлөж, гүйцэтгэлийг хянах шийдлүүд
 • Байгууллагын зорилгын хэрэгжилтийг хянах шийдлүүд
 • Ажлын гүйцэтгэлийг зохицуулж, сайжруулах шийдлүүд
 • Байгууллагын оролцогч тал бүрийн мэдээллийг цуглуулах шийдлүүд
 • Өдөр бүрийн үүргийн гүйцэтгэлийг хянах шийдлүүд
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах