Цахим архивын платформ, цахимжуулах үйлчилгээ

ЦАХИМ АРХИВЫН ПЛАТФОРМ- Бүх төрлий хэвлэмэл бүтээлийг ЦАХИМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Цахим бүтээл хайх, унших, сонсох Архивын материалыг цаг хугацаа, бүлэг, ангиллаар ялган,хялбар хандах боломж бүхий цахим архивын сан

КОНТЕНТЫН ТӨВ НЬ ЖИЛД 130 САЯ ХУУДАС ЦАХИМЖУУЛАХ ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Content-center-logo-main
Screenshot-2022-12-27-135351
Screenshot-2022-12-27-135413
Screenshot-2022-12-27-135438
 • УХААЛАГ АРХИВ​-Цахим бүтээл хайх, унших, сонсох Архивын материалыг цаг хугацаа, бүлэг, ангиллаар ялган,хялбар хандах боломж бүхий цахим архивын сан
 • УХААЛАГ ХАЙЛТ​-Бүтээлийг гарчгаас гадна бүтээлийн агуулгаар хайх нарийвчилсан хайлтын систем
 • УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ-Эрх үүсгэх, бүтээл оруулах, удирдах Бүтээлүүдэд хандах эрх олгох, бүтээл оруулах, хянах, хэрэглэгчийн удирдлага нэг дороос
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах