“ESAN-Үндэсний мэдлэгийн цахим сан” төслийн хүрээнд ном, сурах бичиг, сонин сэтгүүл, салбар салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, диплом, диссертацийн ажил зэрэг монгол хэл дээрх бүх төрлийн хуучны болон орчин цагийн бүтээл, материалуудыг нэг дор төвлөрүүлсэн баялаг сан бүхий «Нэгдсэн цахим сан»-г бүтээсэн ба өнгөрсөн хугацаанд тогтмол хөгжүүлэн, бүтээлийн санг арвижуулсаар ирсэн билээ.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Logo-03
Screenshot-2022-12-27-135657
Screenshot-2022-12-27-135717
Screenshot-2022-12-27-135825
 • Хэрэглэгчдэд үүсэх давуу тал
 • ЦАХИМ САН​- Цахим бүтээл хайх, унших, сонсох​ /Орон зай, цаг хугацаанаас үл хамаарч хүссэн газраасаа дурын төхөөрөмж ашиглан нэвтэрч болох цахим сан/ 35000+ цахим болон аудио бүтээл
 • УХААЛАГ ХАЙЛТ​-Бүтээлийн агуулгаар хайх /Бүтээлийг нэр,зохиолч болон агуулгаар хайх, нарийвчилсан систем/
 • Зохиолчдод үүсэх давуу тал
 • УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ​-​Бүтээлээ борлуулах, хянах, орлого хүлээн авах ​үйл ажиллагааг нэг дороос
 • ОЮУНЫ ӨМЧИЙГ ХАМГААЛНА-Зохиолчийн оюуны бүтээлийг хуулбарлан тараах, үнэгүйдүүлэхээс хамгаална
 • САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ-Бүтээлээ борлуулах, хянах, орлого хүлээн авах үйл ажиллагааг​ нэг дороос
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах