Одоогийн болон ирээдүйн хэрэглэгчдээсээ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн санал асуулга, формыг бөглүүлэн авснаар үйл ажиллагаагаа ухаалгаар удирдах боломжийг erxes олгож байна.
Формоор дамжуулан бүтээгдэхүүний санал сэтгэгдэл, сэтгэл ханамжийн судалгаа, ажлын байрны анкет, борлуулалтын сэжим цуглуулах форм, санал, хүсэлт, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа, зээл хүсэх зэрэг олон мэдээ мэдээллийг олж авах боломжтой. Ердөө тавхан минутад формоо үүсгэж, хэрэглэгчидтэй хүссэнээрээ холбогдоорой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
1
2
Forms
Forms-1
Forms-2
 • Бүтээгдэхүүний санал сэтгэгдэл, сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал хүсэлт зэрэг олон мэдээллийг хурдан хугацаанд авах
 • Борлуулалтын сэжим цуглуулах
 • Хэрэглэгчдийн санал сэтгэгдлийг хүлээн авч бүтээгдэхүүнээ сайжруулах боломж
 • Хэрэглэгчдийн мэдээлэл цуглуулах
 • Хэдийд ч өөрийн хүссэнээрээ формоо солих, нэмж оруулах
 • Формын хэв маяг, загварыг хүссэнээрээ өөрчлөх боломж
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах