Дижитал эринд шилжсэн өнөө цагт байгууллага бүр харилцагчдаа зайнаас үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг эрэлхийлсээр байна. МОСТ Платформ нь орчин үеийн хэрэглээнд нийцсэн, харилцагчийн олон талын санхүүгийн хэрэгцээг хангасан, цаг хугацаа зардалд хэмнэлттэй, бэлэн дэд бүтэц бүхий технологийн шийдэл юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
AMPAG
 • Мөнгөн шилжүүлэг хийх
 • Дараа төлбөрт хэрэглээний төлбөр төлөх
 • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний төлбөр төлөх
 • Карт худалдан авах
 • Онлайн NFC, QR кодоор худалдан авах гүйлгээ хийх
 • Гааль, татвар зэрэг төрийн үйлчилгээний төлбөр төлөх
 • Автомат шилжүүлэг холбох, автоматаар төлбөр төлөх
 • Картгүйгээр банкны салбар АТМ дээрх бэлэн орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
 • Орон сууц, дулаан, ус, цахилгаан, утас, кабель зэрэг билл төлбөр төлөх
 • Лавлах үйлчилгээ
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах