Үйлчлүүлэгч тус бүрийн давтамжийн тоо, алтан гишүүн, мөнгөн гишүүн, ВИП гишүүн гэх зэрэг гишүүнчлэлийн хэлбэрээр сегмент үүсгэх, цаашлаад хэрэглэгчдийн нас хүйс, утасны дугаар, худалдан авалтын түүх зэргээр сегмент үүсгэж зорилтот хэрэглэгчдэдээ чиглэсэн маркетинг явуулах боломжтой. Мөн харилцагчдаа байршил, суваг, нас, брэнд зэрэг боломжит мэдээлэлдээ үндэслэн хүссэн нөхцөлөөр бүлэглэж, зорилтод сегментээ тодорхойлон зөв мэдээллээ хүргэхэд хялбар боллоо.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
1-2
Contact
 • Tag болон Brand-ээр ангилах
 • Өнгөрсөн худалдан авалтын түүх болон хэзээ холбогдсон зэрэг хугацаагаар ангилах
 • Байршил, нас зэрэг боломжит мэдээлэлд суурилан ангилах
 • Зорилтот хэрэглэгчдэдээ зөв мэдээллийг хурдан шуурхай хүргэх
 • Хэрэглэгчдийн түүх дээр үндэслэн маркетинг явуулах
 • Сувгуудаар ангилах гэх мэт олон боломжуудыг ашиглаарай
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах