Зурагзүйн програм хангамж

Andorean Mapper нь фотограметр аргачлалын дагуу их өгөгдлийг ашиглан өндөр нарийвчлалтайгаар түргэн хугацаанд газарзүйн системийн холболттой 2 болон 3 хэмжээст загварчлалыг боловсруулалт хийдэг үйлчилгээ юм.

Энэ нь фотограмметр модел үүсгэх үйл явцад хүний оролцоог хиймэл оюун ухаан ашиглан хурдасган, cloud computing -тэй хослуулсан систем юм. Andorean mapper үйлчилгээ нь фотограмметр зорилгоор нисгэсэн дронын мэдээлэлээ сервертээ байршуулан 24-48 цагийн дотор өндөр чанарын 3D моделтой болно гэсэн үг юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Capture-1
 • Алдааны утга маш бага <±1-3см
 • Хатуу цэгийг автоматаар таниж, гайхалтай өндөр хурдаар хязгааргүй олон зураг боловсруулах
 • Хэрэглэгч сонголтоор геодезийн мэргэжлийн үйлчилгээг зайнаас авах боломжтой.
 • Гуравдагч програм хангамж дэмжих өргөтгөлөөр гаргаж ажиллах боломжтой
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN