Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авсан хэрэглэгчдийн мэдээллийг нэг дор бүртгэх бөгөөд тухайн харилцагчтай холбогдсон бүхий л түүх хадгалагдан үлдэнэ. Мөн хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангаж, сэтгэл ханамжийг нь өндөр байлган үнэнч харилцагчидтай болох боломжтой. Мөн хэрэглэгчтэйгээ харилцаж асуудал шийдсэн байдал, орж ирсэн харилцагчдын тоон болон чанарын мэдээлэлд үндэслэн харилцагчийн үйлчилгээний баг гэлтгүй байгууллага, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сайжруулах дүгнэлт боловсруулахад таатай боллоо.
Харилцагчтай холбоотой сувгуудыг хялбараар удирдах, зорилтод хэрэглэгчдээ оновчтойгоор сонгож зөв мессежээ хүргэхээс эхлээд харилцагчдынхаа датанд суурилан оновчтой шийдвэр гаргахад erxes танд туслах болно.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
1-4
1-2
2-5
3-1-1
 • Харилцагчийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх
 • Харилцагчаа 360 градус тойрох боломж
 • Хэрэглэгчээ аль ч сувгаар орж ирсэн таних
 • Харилцагч хувь хүн болон байгууллагыг ялган бүртгэх боломжтой.
 • Харилцагч байгууллагын холбоо барих хүмүүсийн мэдээллийг бүртгэх боломжтой.
 • Харилцагч байгууллагын түүхийг харах боломжтой.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах