WISEv2 бол бүх төрлийн боловсролын байгууллагад зориулагдан гарсан вэб суурьтай академик систем юм.

Үндсэн гүйцэтгэх ажил үүрэгт : Суралцагч /Багш /Асран хамгаалагч нарын хоорондын харилцаа. Онлайн хичээл явуулах нөхцөл, Анги удирдах цогц функц, Дүнгийн тайлан мэдээлэл, Номын сан, Суралцагчын төлбөр гэх мэт…

АЛСЫН ХАРАА: Ялангуяа хөгжөөгүй / хөгжиж буй орнуудын боловсролын чанарыг сайжруулах явдал юм.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Бидний зорилго бол олон сургууль, коллеж, тэдгээрийн оюутнууд, багш, ажилчид, эцэг эхчүүдэд өндөр үр ашигтай, үр ашигтай сургуулийн ERP системийг бий болгох явдал юм.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Screenshot-2022-12-21-143953
 • Сургуулийн ERP ба LMS-ийн нэгдсэн шийдэл
 • Бүх томоохон вэб хөтчүүдийг дэмжинэ
 • Олон хэлний дэмжлэг: Англи, Солонгос, Монгол, Орос, Хятад, Киргиз, Тайланд, Хмер, Перс болон бусад. Мөн та хүссэн нэмэлт хэлний сонголтыг хялбархан нэмж оруулах боломжтой
 • Хэрэглэхэд хялбар (Хэрэглэгчид ээлтэй интерфэйс)
 • Орчин үеийн технологи: HTML5, PHP7 ба MariaDB
 • Шинэчлэхэд хялбар: OOP & High Modularization
 • Аюулгүй байдал
 • Нээлттэй програм хангамж (Ирээдүйн төлөвлөгөө)
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN