PharmaPOS програм нь ЭХНБ, эмийн бөөний төв, сүлжээ эмийн сан, жижиглэн худалдаа, эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй жороор үйлчилдэг эмийн сан гэх мэт эмийн бүх төрлийн худалдааны байгууллагад зориулагдсан салбарын бүртгэл, агуулахын бүртэл, кассирын бүртгэл, нярвын бүртгэлийг багтаасан цогц бүтээгдэхүүн юм. PharmaPos нь НӨАТ-ын урамшууллын системд холбогдсон тул албан ёсны баримт хэвлэгдэн гарна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Artboard-3-2
PharmaPOS-2018-1
PharmaPOS-2018-2
 • Эмийн серийн дугаар болон тохирлын гэрчилгээний дугаарыг бүртгэж, зарлагын падаан хэвлэнэ.
 • Бараа солилцоог бүртгэх ба солионы зөрүү тооцоо хөтлөгдөнө.
 • Тендер үнэ болон гэрээт худалдааг харилцагч тус бүрээр өөр өөр үнэ мөрдүүлэн худалдаа хийнэ.
 • Харилцагчийн зээл төлөлтийг бүртгэж, өглөг авлагаа хаана.
 • ЭМД-ын хөнгөлөлттэй үнээр борлуулалт хийж сарын дүнг ЭМД онлайнаар илгээнэ.
 • Бөөний төв болон салбар хоорондын бараа эргэлтийг бүртгэж, гүйлгээний нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.
 • Гүйлгээний мэдээллийг санхүүгийн програмд татдаг тул санхүүгийн ажилтны өдөр тутмын ажлыг хөнгөвчилнө.
 • Хөнгөлөлттэй үнээр олгох эмийн жагсаалттай.
 • Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн дэлгэрэнгүй болон товчоо тайлан
 • ЭМД-ын хөнгөлөлттэй үнээр олгосон эмийн жагсаалт,
 • Бэлтгэн нийлүүлэгчийн дэлгэрэнгүй тайлан
 • Барааны тасалдлын тайлан
 • Барааны үлдэгдлийн тайлан(Тоо ширхэг болон худалдах үнээр)
 • Барааны өртгөөр товчоо болон дэлгэрэнгүй тайлан
 • Бараа материалын орлого зарлагын товчоо,
 • Барааны худалдах үнээр зөрүү тайлан, борлуулалтын ашгийн товчоо болон дэлгэрэнгүй тайлан.
 • Эрэлттэй барааны судалгаа,
 • Борлуулалт болон ашгийн судалгаа
 • Борлуулсан болон үлдэгдэл барааны насжилтын судалгаа
 • Салбаруудын зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Барааны дундаж эргэлтийн судалгаа
 • Үлдэгдэл барааны нөөцийн судалгаа
 • Захиалах шаардлагатай барааны судалгаа.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN