ShopPos програм нь сүлжээ дэлгүүр, супермаркет, бөөний төв, бэлтгэн нийлүүлэлт гэх мэт худалдааны байгууллагуудын бүртгэл тооцоололд бүрэн нийцсэн цогц бүтээгдэхүүн юм. Үүнд: Агуулахын бүртгэл, дэлгүүрийн бүртгэл, нярвын бүртгэл, менежерийн бүртгэл, кассирын бүртгэл орно. НӨАТ-ын урамшууллын систем, Нийслэл хотын татварын системд холбогдсон тул албан ёсны баримт хэвлэгдэн гарна.

Үндсэн тайлан/Талоны товчоо болон нэгтгэл тайлан, мөнгөний илүүдэл дутагдлын тайлан, баримтын жагсаалт, барааны үлдэгдлийн тайлан, барааны өртгөөр товчоо болон дэлгэрэнгүй тайлан, бараа материалын орлого зарлагын товчоо, барааны худалдах үнээр зөрүү тайлан, борлуулалтын ашгийн товчоо болон дэлгэрэнгүй тайлан, хөнгөлөлтийн картын товчоо болон дэлгэрэнгүй тайлан, лояалти картын товчоо болон нэгтгэл тайлан./Судалгааны тайлан/Эрэлттэй барааны судалгаа, борлуулсан барааны насжилт, үлдэгдэл барааны насжилт, барааны нөөцийн судалгаа, захиалах шаардлагатай барааны судалгаа, топ-10 барааны борлуулалт ашгийн судалгаа, үлдэгдэлгүй барааны жагсаалт, бэлтгэн нийлүүлэгчийн дэлгэрэнгүй тайлан, салбаруудын борлуулалтын харьцуулсан шинжилгээ.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Artboard-2
ShopPOS-2017-01
ShopPOS-2017-02
 • Салбар дэлгүүрүүдийн гүйлгээний мэдээллийг төв мэдээллийн санд нэгтгэн төвлөрүүлнэ.
 • Салбаруудын гүйлгээний мэдээллийг тус тусад нь харж, хянана.
 • Гэрээт борлуулагч болон, менежерүүдийн тооцоог давхар хөтөлнө.
 • Нярав салбаруудын барааны үлдэгдлийг хүссэн цагтаа мэдсэнээр салбаруудаа бараагаа хангахад дөхөм болно.
 • Салбарын өдөр тутмын гүйлгээний мэдээллийг санхүүгийн програмд журнал бичилт болгон татдаг тул санхүүгийн ажилтны өдөр тутмын гар ажиллагааг хөнгөвчилнө.
 • Бар кодгүй бараанд бар код өгч, хэвлэж гаргах боломжтой.
 • Барааны үнийг өөрчилж шинэ үнэ мөрдүүлэх боломжтой бөгөөд өөрчлөгдсөн үнийн түүх архивлагдана.
 • Байнгын үйлчлүүлэгчдээ картын хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах