Байгууллагын цахим сургалтын систем

“ЖАРВИС ЭЛ ЭМ ЭС” ХХК нь 2019 онд байгуулагдсан бөгөөд байгууллагын цахим сургалт, хяналт, удирдлагын систем хөгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хангах, сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
eLearning Industry Platform”- ийн шалгуур, стандартыг хангаж байршсан Монголын анхны байгууллагын цахим сургалт, хяналт удирдлагын систем юм.
Өнөөдрийн байдлаар манай системийг UNITEL групп, МОНОС групп, E-Mart зэрэг Дотоодын 10 гаруй компани үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээд байна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
1-10
 • Онлайн сургалтын модуль
 • Шалгалтын модуль
 • Танхимын сургалтын модуль
 • Хяналтын самбар
 • Байгууллагын бүтэц тохиргоо
 • Үнэлгээний хуудас
 • Сертификат
 • Вебинар
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах