Хаанаас, хэзээ ч ажиллана. Шийдэл бүр шинэ боломж. Тогтвортой ажиллагаа, тасралтгүй хөгжүүлэлт

 • Интернэтийн орчинд хаанаас ч, хэдийд ч ажиллах давуу талтай.
 • Өндөр хүчин чадалтай компьютер шаардахгүй.
 • Өөрчлөлт, шинэчлэлийг нэг дор зэрэг хүргэнэ.
 • Мэдээлэл арилах, алдагдах эрсдэлгүй, архивлагдана
 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 51-200
CTSLOGO2021
 • CTSYSTEM 6.0 - Төсөвт байгууллагын хэрэгцээнд
 • Удирдлага, нягталан бодогч, нярав нар өөрсдийн эрхээр хандаж ажиллана.
 • Өдөр тутмын үйл ажиллагааны анхан шатны баримтыг бүртгэнэ
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Цалин хөлс
 • Баланс, журналууд
 • Тайлангуудын тодруулгууд
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах