Дижитал платформ – school.mip.mn, Олон улсын хөрөнгө оруулалтын боловсpол олгох 140 видео хичээл Монголоор, практикт хэрэгжүүлэх көүчинг, хөрөнгө оруулалтын стратеги боловсруулаx сорилууд, санхүүгийн боловсрол, хувь хүний хөгжил, глобал зах зээлийн боломжыг таниулах. Газарзүйн байршлаас хамаарахгүй валютаар орлогожих боломж, бодит ноу-хау

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
0A451733-38C6-41D8-BE51-E5B06899D14A
20A64ECD-728F-40D2-AE7E-354791952668
EC918210-A1DD-4BBD-9F10-CDB5396782EE
DE7C1EBC-889E-4855-922B-A8E5E24B2629
4FB1F295-6BBB-4642-8B30-845C4422C41A
FE4CF677-1112-4438-B9A1-5E3952F102FF
 • Газарзүйн байршлаас хамаарахгүй валютаар орлогожих боломж,
 • Бодит хөрөнгө оруулагч нарын ноу-хау
 • Монголд анхдагч
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах