Гэрээний удирдлагын систем

Байгууллагын урт удаан хугацаанд оршин тогтнож, тогтвортой өсөх үндсэн нөхцөл нь хэрэглэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, эрх зүйн харилцааны бүхий л хамааралтай талуудын итгэлцэл юм. Итгэлцлийг баталгаажуулагч “Гэрээ” -ний төсөл төлөвлөх, батлах, тохиролцсон нөхцөлүүдээ товлосон хугацаандаа гүйцэтгэж, хуваарийн дагуу төлбөр, тооцоогоо нийлдэг байх чадамжийг тань нэмэгдүүлэх гэрээний удирдлагын системийг танилцуулж байна.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
GreenContract
 • Гэрээний төсөл боловсруулахаас эхлээд гэрээний өөрчлөлтийн санал, оруулсан өөрчлөлт бүр хөтлөгдөж, цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хянах, зөвшөөрөх, батлах зэрэг шийдвэр гаргалтын хурдыг нэмэгдүүлнэ. Түүнчлэн компанийн хэмжээнд төвлөрч бүтэцлэгдсэн гэрээний мэдээлэлд суурилан өглөг, авлага төлбөрийн хуваарь зэргийг автоматаар тохируулан тайлагнах боломжтой. Green Contract нь бие даан ажиллах боломжтой төдийгүй Green ERP байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн дэд систем болох санхүү, нийлүүлэлт хангамж, харилцагчтай түншлэх системтэй төгс хослон ажилладаг.
 • Green Contract гэрээний удирдлагын систем нь байгууллагын бизнесийн эрх зүйн харилцаан дахь бүхий л төрлийн гэрээний төсөл төлөвлөлт, хяналт, хэрэгжилт, гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийн сануулга, тайлан, төлбөрийн хуваарь, өглөг, авлагыг тооцоолох процессыг автоматжуулсан систем юм.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах