Рашаан сувиллын цахим систем:

 • Хүлээн авах, бүртгэл
 • Цахим бүртгэл
 • Эмчийн үзлэг, эмчилгээ
 • Өвчтөн илгээх
 • Эмчилгээ, үйлчилгээ
 • Санхүү, бүртгэл
 • Сувиллын хоол
 • CRM
 • Тайлангийн систем
 • Аналитик систем
 • Ebarim, Эрүүл мэндийн даатгалын системүүдтэй холбогдсон.
 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 51-200
HIMS7-1
 • Ebarimt
 • Эрүүл мэндийн даатгалын систем
 • Онлайн горим
 • IT дэмжлэг
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN