UB ERP – Ulaanbaatar Enterprise Resource Planning system

UB ERP дотоод удирдлагын систем нь ННЗБ-уудын үйл ажиллагаа, албан хаагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, инновацийг нэвтрүүлсэн, технологийн шинэ шийдэл бүхий, нэгдсэн удирдлага, хяналттай, уян хатан, цогц систем юм.

Энэхүү төслийн зорилго нь мэдээллийн технологийн оновчтой шийдлийг ашиглан төрийн байгууллагуудын уламжлалт цаасан суурьт үйл ажиллагаанд ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ хийх замаар ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэн, байгууллага, нэгжүүдийн уялдаа холбоо, мэдээллийн урсгалыг сайжруулан нэгдсэн удирдлагаар хангахад оршино.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Logo
2-2-1
3-Shine
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
 • Байгууллагын цаасан суурьтай үйл ажиллагааг 100% цахим шилжүүлнэ.
 • Байгууллагуудын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох хурд шинэ түвшинд хүрнэ.
 • Ажлын бүтээмж, цаг ашиглалт, хяналт, ажил үүргийн бүтээмж огцом нэмэгдэнэ.
 • Нэгдсэн тайлангийн систем, маягттай.
 • Хүний нөөцийн төвлөрсөн мэдээлэлтэй болно.
 • Байгууллагуудын зарим үйл ажиллагааг хэмжих, үнэлэх боломжтой болно.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах