Veritech CRM систем нь бизнесийн байгууллагын харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл дээр тулгуурлан байгууллагын борлуулалт, маркетингийн бодлого, стратеги тодорхойлох, зорьсон үр дүндээ хүрэх бизнес процессыг уялдуулан загварчлах боломж бүхий иж бүрэн функцуудтэй.

Харилцагчтай харилцсан түүхийг 360 градус харагдацаар удирдаж, тусгайлсан үйлчилгээ санал болгосноор урт удаан, бат бөх, харилцан ашигтай харилцааг тогтооно. Харилцагчийн түүхэнд байгуулж байсан гэрээ, холбогдох баримт бичгүүд, холбоо тогтоож байсан баримтууд, харилцагчийн авлага, өглөг, нийлүүлэлт, худалдан авалт, оролцож байсан маркетингийн арга хэмжээ, солилцсон үнийн санал, нэхэмжлэх гэх мэт бүхий л мэдээлэл багтана.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Харилцагчийн-удирдлага
Харилцагчийн-удирдлага-1
 • Харилцагчийн мэдээллийн нэгдсэн мэдээллийн сан
 • Процессын удирдлага
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэгдсэн сан
 • Маркетингийн үйл ажиллагааны нэгдсэн удирдлага
 • Харилцагчийн 360 градус харагдац
 • Ухаалаг тайлан
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах