Veritech ERP платформын чухал системүүдийн нэг нь цаг бүртгэлийн удирдлага билээ. Тухайн ажилтны бодит гүйцэтгэл, хоцролт, таслалт, илүү цагийг хянах нь чухал явдал. Энэ үүднээс цаг бүртгэл болон түүнтэй уялдан гардаг аливаа процесс, дэд процесс, асуудлыг шийдвэрлэх нь Veritech TMS системийг ашиглах нэг гол үндэслэл болно

Веб систем нь сүлжээний орчинд веб браузер ашиглан орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран ажилтны цагийн хуваарийг тохируулах, ирцийг бүртгэхээс эхлээд ирцийн тайлан мэдээ гаргах хүртэл цаг бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах вэбэд суурилсан өргөн боломж бүхий програм хангамж юм. Системийг ашигласнаар ирц бүртгэлийн үйл ажиллагаа онлайн, real-time горимд шилжих ба хоцролт багасах, менежерүүдийн хувьд ирц бүртгэлийг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран хянах, удирдах боломжийг олгоно

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : Тооны хязгаарлалтгүй
Оффисийн-удирдлага-2
Санхүүгийн-удирдлага-2
 • Олон салбартай байгууллагын удирдлагууд нэгдсэн байдлаар хянана.
 • Ажиллах цагийн хуваарь удирдана.
 • Цаг бүртгэлийн зөрчлийг автоматаар болон гар аргаар удирдах боломжтой.
 • Мобйлаар ирцээ бүртгүүлэх боломжтой.
 • Мобайлаар бүртгүүлсэн газрын координатыг харах боломжтой.
 • Хоцорсон цагтай мэдээллийг ажилтнуудын и-мэйл рүү илгээх боломжтой.
 • Хүнийн нөөцийн хүсэлт болон цагийн балансыг түгжих боломжтой.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах