Veritech ERP Цалингийн систем нь байгууллагын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд ноогдох цалин урамшуулал, суутгал зэргийг байгууллагын онцлогт тохирсон цалин бодолтын томъёогоор хуулийн дагуу тооцон гаргана. Энэхүү систем нь орчин үеийн дэвшилтэт технологи болох үүлэн тооцоололд суурилсан архитектуртай, онлайн хандалт бүхий бизнес процессийг загварчилан оруулах боломжтой уян хатан ажиллагаатай систем юм. Цалинг Тогтмолоор, Хийснээр зэрэг нөхцөлүүдээр бодож ба цалингийн зардалуудыг салбар хэлтэс, ажилтан бүрээр өртөгийн ба зардалын төвүүдэд шингээж өгөх боломжтой.

 • Тохиромжтой ажилтны тоо : 201-с дээш
Оффисийн-удирдлага
Оффисийн-удирдлага-1
 • Санхүү, Хүний нөөц, Цаг бүртгэл, Төлөвлөлт гэх мэт олон системтэй уялдан ажиллана.
 • Тогтмолоор, нарядаар, ээлжээр, цагаар гэх мэт олон төрлийн бодолтын боломжуудтай.
 • Байгууллагын онцлог тусгасан бодолтын загвар, томъёо, үзүүлэлтүүд үүсгэх боломжтой.
 • Хуулийн дагуу болон бусад хэрэгцээт тайлан мэдээ, xls, xml файл үүсгэх боломжтой.
 • Ажилтанд цалингийн мэдээг мэйлээр илгээнэ, систем рүү хандаж цалингийн мэдээ авна.
 • Цалин бодолтын түүх жил, сараар харах, xls файл үүсгэх боломжтой.
 • Цалингийн аливаа суутгал шимтгэлийн тооцоололыг автомат тохиргоогоор хийх боломжтой.
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээний тооцоолол хийх боломжтой.
 • Cloud
 • SaaS
 • Web-Based
 • Desktop - Mac
 • Desktop - Windows
 • Desktop - Linux
 • Desktop - Chromebook
 • On-Premise - Windows
 • On-Premise - Linux
 • Mobile - Android
 • Mobile - iPhone
 • Mobile - iPad
 • Email/Help Desk
 • FAQs/Forum
 • Knowledge Base
 • Phone Support
 • 24/7 (Live Rep)
 • Chat

Үндэсний клауд системд байршуулах

Тун удахгүй та худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ онлайн орчинд Deploy хийх боломжтой болно.


Datacenter
CloudMN

Үнэлгээ оруулах